Simon White WON the KTM 250 SX

Congratulations to Simon White who won the KTM 250 SX with ticket number XXX!